A&TC Kancelaria Biegłych Rewidentów


Go to content

Main menu:


 

 

KANCELARIA OFERUJE USŁUGI:

- badanie sprawozdań finansowych, jednostkowych

   i skonsolidowanych

- prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych

- przeprowadzanie ekspertyz i analiz finansowych

- przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych

- doradztwo finansowe i podatkowe

- analiza wskaźnikowa

- przygotowywanie raportów finansowych

- wycena majątku firm

- badanie na potrzeby sądu rejestrowego planów

   przekształceń firm

- doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

- doradztwo i opracowywanie dokumentacji cen transferowych